Avainsanat

Hywä puoli waaliasetuksessa on se, että matkan pituus ei ketään estä waalioikeuttansa käyttämästä. Waalit toimitetaan koko maassa samana päivänä, mutta niitä toimitetaan useassa eri paikassa joka maalaiskunnassakin. Suuremmitta waiwoitta saat kyllä tietoosi, mille waalipaikalle sinun on lähdettävä, minkä äänestysalueen listaan nimesi on merkitty.

On vähän yli sata vuotta siitä kun yleinen ja yhtäläinen äänioikeus astui voimaan Suomessa. Vuonna 1906 myös kaikki naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden valtiollisissa vaaleissa. Vuonna 1917 kaikki naiset saivat äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myös kunnallisvaaleissa. Sitä ennen äänioikeus oli vain naimattomilla naisilla ja leskillä, jotka maksoivat veroja ja tietenkin miehillä.

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys on alkanut, varsinainen äänestyspäivä 26.10 lähestyy. Kunnallisvaaleissa äänioikeuttaan käytti viime vaaleissa 58,6 prosenttia. Kuulun heihin. He, jotka eivät käytä tätä kansalaisoikeuttaan perustelevat sitä usein sillä, että poliitikkoihin ei voi luottaa tai että se on turhaa tai ettei tiedä ketä äänestää. Syitä on varmaan muitakin. Ei edustuksellisen demokratian puutteita ja poliittisen järjestelmän epäkohtia turhaan kritisoida, mutta mielellään sitä kuulisi kiivaimpien kriitikoiden suusta myös vaihtoehtoja siitä, kuinka yhteisten asioiden hoito sitten tulisi järjestää ellei näin? Jollakin lailla näitä on kuitenkin hoidettava.

On siis hyväksyttävä, että tämä on toistaiseksi toimiva malli, jota voi aina parantaa. Ja mistä käsin sitä sitten parantaisi, ellei sisältäpäin. Poliitikot ovat yhtä epäluotettavia kuin ihmiset keskimäärin ja toiset ovat luotettavampia kuin toiset. Ei ihmisestä sen hyveellisempi tai paheellisempi tule kun hän astuu kaupungintalon ovesta sisään ja istuutuu valtuustosaliin. Toki niissä hommissa joutuu varmaan monien kiusausten keskelle, vaan joutuuhan sitä elämässä muutenkin kamppailemaan heikkouksiensa kanssa ja tekee ratkaisuja, joita saattaa katua myöhemmin. Kunnanvaltuutetun homma ei ole helppo ja useimmiten se on varsin työlästäkin, joten annan mielelläni jonkun hoitaa näitä asioita puolestani. Äänestäminen itse asiassa on siihen nähden melko lailla simppeli tehtävä. Eihän minulta pyydetä kuin yhtä numeroa paperiin.

Tutki tarkoin tätä äänestyslipun mallia, niin huomaat kyllä ymmärtäwäsi sen, waikka en sitä tässä woi enää tämän laweammin selittää.

Uusin nuorisobarometri kertoo mielenkiintoisia asioita. Nuorten omat vaikuttajaryhmät sekä asuinalueeseen vaikuttaminen on muuttunut huomattavasti kiinnostavammaksi nuorten keskuudessa seitsemän vuoden aikana. Kiintoisaa on sekin, että kymmenen vuotta sitten 35% nuorista olisi olut valmis olemaan jäsenenä poliittisessa puolueessa ja nyt osuus on peräti 48% . Ehkä passivoituneet aikuisiässä olevat sukupolvet ovatkin väistymässä ja nousemassa on yhteisistä asioista kiinnostunut sukupolvi.

Tuon yhden numeron, ehdokkaan valitsemiseen voi siis käyttää jonkun hetken.

Olen suoraan sanoen melko turta lapsiperheiden jatkuvalle ahdinkopuheelle, yleiselle voivottelulle ja sille kuinka raskasta sekä vaikeata heillä tuntuu kaikenaikaa olevan. He muistuttavat erään kansansadun päähenkilöä, joka huiputti kyläläisiä huutamalla apua, vaikkei sitä oikeasti tarvinnut. Lopulta kyläläiset kyllästyivät eivätkä enää rientäneet apuun kun kuulivat huudon: Apua ! Apua ! Päähenkilö tosin joutui juuri silloin todelliseen ja oikeaan hätään. Nämä äänekkäimmät ovat myös usein vimmaisesti ja suurin äänenpainoin toinen toistensa kimpussa milloin kasvatuksesta ja milloin mistäkin perusteellisesta perhearvokriteeristä, että kokonaiskuva katoaa. Kuntalaisissa kun on muitakin ihmisryhmiä.

Ehdokkaallani siis täytyy olla realistinen kokonaiskuva ja käsitys kuntansa asukkaista sekä heidän elinoloistaan. Elinolojen tulee olla riittävän ja kohtuullisen hyvät kaikille sekä kaikenikäisille. Heistä, joista on pidettävä huolta enemmän, heille on annettava riittävä tuki kelvolliseen ja ihmisarvoiseen elämään.

Suuri hiljainen enemmistö, johon kuulun, on tietenkin tärkeä. Turussa 51% asukkaista elää yhdenhengen taloudessa. Mitä heille kuuluu? Kuinkas he pärjäävät? Omin avuin, tilanteesta kuin tilanteesta – niinpä niin.

Kävin Ylen vaalikoneella, joka tarjosi sellaisia, joita en ehkä kuitenkaan äänestä. Vaalikoneesta oli kuitenkin se hyöty, että saattoi vertailla toisiinsa heitä, joihin tuntee vetoa. Asia kirkastui.

Jos tunnet ihmisarwosi, lähdet siis waalipäivänä äänestyspaikalle kaikkine äänioikeutettuine omaisinesi. Etkä suinkaan unohda huomauttaa asiasta naapurillesikaan.

 

 

Sitaatit: Lyhyt Waaliopas kansalle (1907 Otto Anderssenin kirjapaino) Eduskuntavaalit 1907